Polityka prywatności i plików cookies

Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w Sieci. Wiedz, że dbam o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Szanując Twój czas przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniam jak obchodzę się z powierzonymi przez Ciebie danymi osobowymi.

 1. Podstawowe informacje
  1. Administratorem danych osobowych na jest Jakub Greziak - GREZIAK.COM, NIP/VAT 305494417, Tbilisi, Vake district, Gruzja. Adres e-mail: hello@greziak.com
  2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
  3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z mojej pomocy.
  4. Dbam o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.
  5. Zapisując się na newsletter lub dokonując zamówienia, przekazujesz swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Tobie, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
  6. Korzystam z narzędzi analitycznych opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu. Wykorzystuję też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.
 2. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Jakub Greziak - GREZIAK.COM, NIP 305494417, Tbilisi, Vake district, Gruzja. Dane kontaktowe: e-mail hello@greziak.com
 3. Twoje uprawnienia
  1. Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
   8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.
  2. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.
 4. Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe
  1. Newsletter
   1. Zapisując się do newslettera, przekazujesz swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.
   2. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
   3. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
  2. Zamówienia i wystawianie faktur VAT
   1. Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, dane i adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
   2. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.
   3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.
   4. W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  3. Reklamacje i odstąpienie od umowy
   1. Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).
   2. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.
   3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
  4. Kontakt z wykorzystaniem formularza i kontakt e-mail
   1. Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, podajesz mi przynajmniej swój adres e-mail, imię i nazwisko lub/i nazwę firmy. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać kontakt.
   2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest naszym interesem (np. ochrona przed roszczeniami).
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:
   1. cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wierzbięcice 1B , 61-569 Poznań, NIP: 7792467259 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
   2. Cal.com z siedzibą w San Francisco, California, United States - w celu przechowywania danych osobowych (dotyczy tylko danych podanych podczas zapisu na konsultacje),
   3. ConvertKit, Inc. z siedzibą w Boise, Idaho, United States - w celu obsługi danych używanych w newsletterze.
 6. Logi serwera
  1. Korzystając z strony internetowej greziak.com przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest strona.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.
 7. Pliki cookies
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
  2. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  3. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.
  4. Wykorzystujemy cookies własne w celu:
   1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
   2. realizacji procesu zamówienia,
   3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.
  5. Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:
   1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
   2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji strony internetowej,
   3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania strony internetowej w serwisie Facebook.
 8. Zmiana polityki prywatności i plików cookies
  1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://greziak.com/polityka-prywatnosci.